Speelgoed voor Activiteiten

Speelgoed voor Activiteiten 

Onze levenskwaliteit wordt mee bepaald door een zinvolle invulling van onze tijd. We halen voldoening uit ons werk, uit de zorg voor onze kinderen, we kunnen genieten van een bioscoopavondje…Ook mensen met beperkingen hebben nood aan zinvolle dagbesteding. Onderzoek heeft voldoende aangetoond dat betrokkenheid in stimulerende activiteiten, waarin de cliënten zelf invloed ervaren, één van de bepalende factoren is voor hun ervaren kwaliteit van leven.Vaak kun je activiteiten organiseren met kleine dingen soms is het makkelijk voor speciale kindern en speciale mensen hulpmiddelen en speciaal speelgoed te hebben.

Activiteiten kunnen helpen om structuur en ritme aan de dag te geven, ze zorgen voor afwisseling, roepen positieve gevoelens op en kunnen negatieve gevoelens (in extremis leidend tot probleemgedrag) helpen voorkomen, men krijgt de kans tot deelname aan de samenleving… en kortom, de kans tot plezier maken.

Vaak is het activiteitenaanbod weinig gevarieerd. Het meerendeel van de activiteiten is lichaamsgebonden, gericht op het ‘gewoon’ beleven van de sfeer, passief van aard en met geen of weinig mogelijkheid tot eigen keuze en invloed, weinig ontwikkelingsgericht, weinig functioneel noch leeftijdsadequaat, zelden werkgerelateerd en vaak ook niet gesitueerd in de samenleving…

Daarom hebben we geprobeerd met deze activiteitenwijzer inspiratie te bieden aan de praktijk en hebben we geprobeerd een rijk ‘palet’ aan activiteiten op te nemen.

Wil dat zeggen dat het één-na-één uitvoeren van de vermelde activiteiten garandeert dat uw kind of cliënt een kwaliteitsvol activiteitenaanbod krijgt? Uiteraard niet… goede activiteiten staan of vallen met een goede planning, systematisch en doelgericht te werk gaan, kwaliteitsvolle interactie tijdens de activiteit zelf en, aansluitend, een goede afstemming op het individu met wie je ‘aan het werk’ bent!

We onderkennen de volgende activiteiten:

Ontspannen en Concentratie activiteiten: In feite betekent ontspannen niets anders dan: tot rust komen, zowel geestelijk als lichamelijk. Daarvoor kun je technieken leren of hulpmiddelen gebruiken

Lichaamsgerichte activiteiten: Dit zijn activiteiten die vooral gericht zijn op lichaamservaringen. voelen, kijken, proeven, ruiken, horen… Alle zintuigen worden aangesproken.

Taakgerichte activiteiten: Dit zijn activiteiten die vooral kaderen binnen dagelijkse handelingen. Het gaat hier dan om verzorgingsmomenten, het aankleden, maaltijden... Deze momenten komen elke dag terug en nemen veel tijd in beslag. Toch kan je hier ook iets leuks en stimulerends van maken.

Spelen en spelletjes: Dit zijn activiteiten waarbij aangepast speelgoed wordt gebruikt of spelletjes worden gespeeld.

Artistieke en creatieve activiteiten: We spreken de creativiteit en kunstzinnigheid van de deelnemers aan (muziek, drama, kunstwerken creëren…).

Technologie: Tegenwoordig bestaat er heel wat ondersteunende technologie.Dit zorgt ervoor dat personen met ernstige meervoudige beperkingen meer kansen krijgen tot invloed op hun omgeving. Hier vind je enkele voorbeelden van hoe deze technologie ondersteuning kan bieden bij dagbesteding.

Het organiseren en uitvoeren van de activiteiten moet u zelf doen. Per Sempre Toys probeert u te ondersteunen met een zorgvoldig gekozen assortiment speelgoed en hulpmiddelen voor speciale kinderen en speciale mensen.