Lichamelijke Ontwikkeling

Lichamelijke Ontwikkeling

De Lichamelijke Ontwikkeling is de ontwikkeling van het handelen. De motoriek is onder te verdelen in twee soorten:

  • De grove motoriek. Dit heeft betrekking op het voortbewegen en coördineren van het hele lichaam. Een voorbeeld van grove motoriek is huppelen
  • De fijne motoriek. Dit gaat vooral over de handen. Een voorbeeld van fijne motoriek is schrijven.

De meeste motorische vaardigheden worden aangeleerd door te spelen. Heel kleine kinderen bewegen ongericht. Als ze iets groter zijn, gaan ze gerichter bewegen, maar dan beweegt hun hele lichaam nog mee. Bij het opgroeien worden de bewegingen steeds stabieler en beter gecoördineerd.

De motorische ontwikkeling is een van de vier ontwikkelingsgebieden, samen met de sociaal-emotionele ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling en de morele ontwikkeling.