Educatieve spelletjes

per pagina

43 artikel(en)

Van hoog naar laag sorteren
per pagina

43 artikel(en)

Van hoog naar laag sorteren

Eductatieve spelletjes

Of cognitief speelgoed

Nadenken, redeneren, problemen oplossen – dit zijn allemaal aspecten van de cognitieve ontwikkeling. De cognitieve ontwikkeling en de taalontwikkeling zijn nauw met elkaar verweven en bepalen voor een groot deel hoe goed kinderen kunnen leren, op school en daarbuiten. Kinderen ontwikkelen hun verstandelijke vermogens in interactie met de wereld om hen heen. De meeste kinderen zijn uit zichzelf nieuwsgierig en leergierig. Daar kun je op inspelen, door iets aan te bieden (een bepaald soort cognitief speelgoed, een iets moeilijkere vraag) wat past bij die interesse en wat kinderen uitdaagt om een stapje verder te zetten in hun ontwikkeling. Educatieve spelletjes en cognitief speelgoed kan zeker ondersteunen.

Kinderen tussen 4 en 6 jaar denken concreet, vanuit hun ervaringen en waarnemingen. Kinderen van vier hebben plezier in spelletjes als het ordenen van voorwerpen naar soort, grootte of kleur. Doe dit in de vorm van educatief spelletjes. Terwijl je hierover praat, help je de kinderen de taal te ontwikkelen die daarbij hoort: “Die hoort bij …” “Die lijkt op …” “Die is groter/kleiner dan…” En je laat horen hoe je logische verbanden onder woorden brengt: “Ja, die hoort daar, want …” Bepaalde soorten speelgoed zijn heel geschikt om kinderen in deze leeftijd ontdekkingen te laten doen over bijvoorbeeld snelheid (autootjes die rijden van plankjes met verschillende hellingen) of zwaartekracht (knikkerbaan). Ook het samen lezen en navertellen van prentenboekverhalen is stimulerend voor de taal- en denkontwikkeling.

In de leeftijdsfase 7-9 neemt het geheugen en het concentratievermogen van kinderen sterk toe. De educatieve spelletjes mogen dan ook van een andere dimensie zijn. Op school leren de kinderen lezen en vaak gaan ze zelf lezen over onderwerpen die hen interesseren. Het is daarom goed als je zorgt voor eenvoudige informatieve boekjes, die de kinderen zelfstandig kunnen lezen. Daarnaast blijft voorlezen, van verhalen en van artikelen uit kranten en (kinder)tijdschriften, een geschikte manier om de kennis van de wereld uit te breiden en te praten over het hoe en waarom van gebeurtenissen in de nabije en verder weg gelegen wereld. Op deze leeftijd kunnen kinderen spelen met wat complexer technisch speelgoed.

Per Sempre Toys heeft bijvoorbeeld eductatieve spelletjes of cognitief speelgoed van Nikitin. Dit wordt op veel scholen als educatief speelgoed gebruikt.